• slideshow1
Kiểm tra chất lượng nước

Với việc xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025:2005; Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng nước theo Quy chuẩn Việt Nam 01:2009/BYT ngày 17/6/2009 (thay cho Quyết định 1329/2002/BYT/QÐ ngày 18/4/2002 của Bộ Y tế) về tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống, quyết định số 16/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước. Công ty đảm bảo sẽ cung cấp đến khách hàng sản phẩm nước sạch, an toàn với chất lượng tốt nhất.

Kiểm tra chất lượng nước tại phòng thí nghiệm

Đồng thời, Công ty sẽ xử lý nhanh chóng và tư vấn cho khách hàng giải quyết mọi sự cố liên quan đến chất lượng nước tại hộ gia đình cũng như các mục đích sử dụng khác.