• slideshow1
Cấp nước sạch

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đạt 95% hộ nông thôn được sử dụng nước sạch đến năm 2010 như nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII đã đề ra, với chức năng nhiệm vụ được giao HueWACO cam kết sẽ đưa dịch vụ cấp nước của Công ty không những đảm bảo cung cấp, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch của 100% người dân ở thành phố Huế; mà còn phấn đấu nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước ở vùng nông thôn. Nhất là những khu vực khan hiếm nguồn nước sạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Cùng với việc cung cấp nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt của nhân dân, Công ty cũng sẽ đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu sử dụng nước cho các mục đích khác như:

  • Kinh doanh dịch vụ
  • Sản xuất vật chất
  • Hành chính sự nghiệp
  • Phòng cháy chữa cháy
  • Các hoạt động công cộng phục vụ nhu cầu dân sinh