HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - cap nuoc ben tre, cấp nước bên tre Công ty Cấp Nước Bến Tre - Btrewaco, Cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân Bến Tre, Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai Sản xuất và phân phối nước sạch; Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước. Thoát nước bẩn, nạo vét và thông tắc cống rãnh. Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải; Gia công cơ khí các sản phẩm dùng cho ngành nước và ngành xây dựng; Sản xuất kinh doanh các vật tư chuyên ngành cấp thoát nước; Dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng, giám sát công trình chuyên ngành cấp thoát nước; Hoạt động kinh doanh khác theo qui định của pháp luật. Sản lượng nước sản xuất: 1.050.000 m3/tháng. Cung cấp cho 42.690 khách hàng bao gồm 4 huyện và 2 khu công nghiệp"> HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - Công ty Cấp Nước Bến Tre - Btrewaco, Cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân Bến Tre">
  • slideshow1