• slideshow1
VIDEO CLIPS
Công trình băng sông Cấp Nước Bến Tre
Đơn vị trực thuộc
Địa chỉ: 103 đường Nguyễn Huệ TP Bến Tre  Bến Tre. ĐT: (0275) 3811521
Địa chỉ: Khu phố 6 đường Nguyễn Huệ - phường Phú Khương -  Bến Tre. ĐT: (0275) 3823276
Địa chỉ: 81A - QL 60 Xã Hữu Định huyện Châu Thành  Bến Tre. ĐT: (0275) 3511944
Địa chỉ: Ấp 2 xã Sơn Đông, TP Bến Tre  Bến Tre. ĐT: ( 0275) 3822305
Địa chỉ: 81A -QL 60 Xã Hữu Định huyện Châu Thành  Bến Tre. ĐT: (0275) 3834377
Địa chỉ: Lô A1-A5 Khu công nghiệp An Hiệp, xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  Bến Tre. ĐT: (0275)3866899
Địa chỉ: Số 005 khu phố 3 Thị trấn Giồng Trôm  Bến Tre. ĐT: (0275) 3861825
Địa chỉ: Ấp Tân Phú xã Sơn Định huyện Chợ Lách   Bến Tre. ĐT: (0275) 3871059
Địa chỉ: Ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Thành, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre   Bến Tre. ĐT: (0275) 3561900