• slideshow1
VIDEO CLIPS
Công trình băng sông Cấp Nước Bến Tre
Giới thiệu chung

Công ty Cổ Phần Cấp thoát nước Bến Tre

Địa chỉ : 103 Nguyễn Huệ, Phường An Hội, TP Bến Tre. tỉnh Bến Tre

 

Cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất:

  • Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
  • Ban Tổng Giám đốc: Gồm 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc
  • 06 phòng ban nghiệp vụ : Phòng Tổ Chức - Hành chính, Phòng Kế toán - Tài Chính, Phòng Kế Hoạch -Tổng Hợp, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kinh Doanh, Phòng Chống thất thoát nước.
  • 03 Nhà máy sản xuất nước chính: Nhà máy nước Sơn Đông, Nhà máy nước An Hiệp, Nhà máy nước Hữu Định.
  • 04 Chi nhánh: Chi nhánh cấp nước Phú Tân, Chi nhánh cấp nước Mỏ Cày, Chi nhánh cấp nước Chợ Lách và Chi nhánh cấp nước Giồng Trôm.
  • 01 Đội quản lý mạng & sửa chữa
  • 02 xí nghiệp: Xí nghiệp xây lắp và Xí nghiệp tư vấn, xây dựng
  • Tổng số cán bộ công nhân viên chức(Đến T6-2019) là 276 người , trong đó có 62 nữ
  • Đảng bộ Công ty gồm có 06 chi bộ trực thuộc và  112 đảng viên
  • Đoàn thể: Công đoàn có 270 đoàn viên; Đoàn Ủy cơ sở có 60 đoàn viên; Hội Cựu chiến binh có 09 hội viên

+ Công Ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre là Công ty do nhà nước sở hữu 64% vốn. Chức năng nhiệm vụ

          Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

          +  Ngành nghề kinh doanh chính:

           - Sản xuất và kinh doanh nước sạch.

          + Ngành nghề kinh doanh có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính:

           - Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai;

           - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;

           - Gia công cơ khí các sản phẩm dùng cho ngành nước và ngành xây dựng;

           - Sản xuất kinh doanh các vật tư chuyên ngành cấp thoát nước;

           - Sửa chữa, kiểm định đồng hồ đo nước lạnh;

           - Thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước;

           - Thoát nước bẩn, nạo vét và thông tắc cống rãnh;

           - Dịch vụ tư vấn, thiết kế giám sát công trình chuyên ngành cấp thoát nước;

           - Dịch vụ tư vấn, đầu tư xây dựng, quản lý dự án

           - Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự án đầu tư xây dựng;

           - Khảo sát, lập thiết kế - dự toán,