• slideshow1
VIDEO CLIPS
Công trình băng sông Cấp Nước Bến Tre
Lịch sử hình thành

            Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre tiền thân là Công ty Cấp thoát nước Bến Tre, được thành lập theo Quyết định số 991/QĐ-UB ngày 02/12/1992 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Công ty có chức năng, nhiệm vụ: sản xuất và phân phối nước sạch; thoát nước bẩn; nạo vét, thông tắc rãnh; thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước. Chức năng, nhiệm vụ trên được Uỷ ban Nhân dân tỉnh giao theo mô hình Công ty hoạt động công ích đến cuối năm 2006. Thực hiện đề án chuyển đổi doanh nghiệp lần thứ nhất, ngày 01 tháng 6 năm 2006 Công ty được UBND tỉnh Bến Tre quyết định chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, Chủ sở hữu là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, theo quyết định số 1353/QĐ-UBND và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một thành Viên từ 01/07/2006 đến 30/11/2015.

          Thực hiện chủ trương Cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định của Chính Phủ. Công ty đã hoàn thành các bước Cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo loại hình Công ty Cổ phần từ ngày 01/12/2015.

          Tên công ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE.

          Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BEN TRE WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY

          Tên Công ty viết tắt: BEWACO.

          Trụ sở chính: số 103, đường Nguyễn Huệ, phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

          Điện thoại: 0275.3811533 – 0275.3825727

          Fax:  0275.3827781

          Web: http://capnuocbentre.vn

          Email: capnuocbentre@yahoo.com

          Vốn điều lệ: 294.000.000.000 đồng     

          Mã số doanh nghiệp:  1300107725; Đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 12 năm 2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 02 tháng 01 năm 2019 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp.