• slideshow1
VIDEO CLIPS
Công trình băng sông Cấp Nước Bến Tre
tin tức sự kiện  / Tin tức công ty
ĐOÀN ỦY CTY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
21-07-2014 | Nguồn: Thanh Bình - BT Đoàn Ủy Công Ty

          Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03, Đoàn ủy Công ty đã chủ động, sáng tạo đề ra những cách thức tuyên truyền cụ thể, phù hợp với yêu cầu của đơn vị mình trong việc triển khai thực hiện chủ đề của năm 2014. Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo chủ đề của năm đã phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ đoàn cũng như tất cả đoàn viên thanh niên trong đơn vị, củng cố vai trò, uy tín của đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn công ty. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên có phẩm chất, đạo đức, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Ban chấp hành Đoàn ủy CTy TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre thực hiện chỉ đạo điểm của BCH Đoàn khối DN về công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM chuyên đề năm 2014.

          Năm 2014, xác định được tầm quan trọng và trách nhiệm của đơn vị được chọn điểm, Đoàn ủy Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch một cách nghiêm túc nhằm đạt mục đích và yêu cầu chỉ đạo điểm đề ra; Bám vào kế hoạch chỉ đạo điểm để triển khai các bước một cách đồng bộ, sáng tạo và có hiệu quả; Chủ động phối hợp với Ban thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo, phản ánh những vấn đề nảy sinh, rút kinh nghiệm từ thực tế để góp phần vào công tác chỉ đạo chung.

         Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc, Đảng ủy Công ty và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh; sự nhiệt tình của các thành viên trong BCH khóa mới, cùng toàn thể ĐVTN của Đoàn ủy. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đoàn ủy Công ty đã chủ động tuyên truyền và quán triệt theo chỉ đạo của Đoàn khối Doanh nghiệp như: Tham dự Hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2014 cho cán bộ chủ chốt được do Đoàn khối Doanh nghiệp tổ chức trong tháng 4/2014; Tất cả các thành viên trong Ban chấp hành dự học chuyên đề 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”  do Đoàn khối Doanh nghiệp tổ chức trong tháng 6/2014; tại Hội nghị này Ban chấp hành Đoàn ủy cử 02 đoàn viên cùng Cụm 2  tham gia hội thi; Cử 01 đoàn viên là thành viên của đội Đoàn khối Doanh nghiệp tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre năm 2014, ngày 20/06 do Tỉnh đoàn tổ chức Tại Mõ Cày Bắc.

Cùng Đoàn khối DN tham dự Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin,

tưởng Hồ Chí Minh lần 3 - năm 2014 tại Mõ Cày Bắc

Cùng Đoàn khối DN tham dự Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin,

tưởng Hồ Chí Minh lần 3 - năm 2014 tại Mõ Cày Bắc

    

      Ngoài việc chủ động triển khai các mẫu chuyện về Bác Hồ kính yêu cho đoàn viên trong sinh hoạt định kỳ, qua đó tổ chức thảo luận để rút ra những bài học cần phấn đấu làm theo; Công tác tuyên truyền việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM chuyên đề năm 2014 còn được tổ chức qua hội thi cho các Chi Đoàn trực thuộc. Đã có 15 thí sinh tham gia và thu hút được 100% Đoàn viên thanh niên tham dự. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa thiết thực, được các bạn Đoàn viên và Ban giám đốc Công ty đồng tình đánh giá cao. Hội thi với sự tham gia đại diện của 03 Chi đoàn trực thuộc Đoàn ủy Công ty, mỗi Chi đoàn gồm có 05 thí sinh tham gia với nội dung thi: Trắc nghiệm, hái hoa dân chủ, trả lời các gói câu hỏi với sự hổ trợ của các thành viên trong đội, vòng chung kết sẻ chọn 2 đội có điểm cao nhất vào thi phần thuyết trình.

 

Một số hình ảnh của Hội thi

 


 

Một số hình ảnh của Hội thi 

Một số hình ảnh của Hội thi

          Hội thi đã thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị, một hình thức triển khai sâu rộng để nâng cao ý thức về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trong năm 2014 và những năm tiếp theo.Nhiều kiến thức cơ bản, những phẩm chất cao đẹp về chủ tịch HCM đã lần lượt được các thí sinh hệ thống lại để cùng nhau ghi nhớ và nghiêm túc học theo trong quá trình tự tu dưỡng, tự rèn luyện của mổi cá nhân.

           Để việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, Ban chấp hành Đoàn ủy Công ty đề ra phương hướng trong 6 tháng cuối năm là tiếp tục đầy mạnh công tác tuyên truyền và đổi mới về hình thức và nội dung để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự đi sâu vào nhận thức của cá nhân mổi đoàn viên thanh niên trong đơn vị. Đảm bảo 100% đoàn viên thanh niên đăng ký phấn đấu “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác. Mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên phải thể hiện ý thức không ngừng học tập, nâng cao nhận thức, thấm nhuần sâu sắc tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Việc liên hệ bản thân phải thật chân thành, có ý thức cầu thị, thấy rõ những ưu điểm cần phát huy và những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục sửa chữa. Mỗi cá nhân đối chiếu với cương vị công tác, yêu cầu và nhiệm vụ được giao để tự mình tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức và suốt đời noi gương theo Bác.

TIN TỨC KHÁC