• slideshow1
VIDEO CLIPS
Công trình băng sông Cấp Nước Bến Tre
tin tức sự kiện  / Trang địa phương
BẾN TRE NỔ LỰC KHẮC PHỤC NƯỚC NHIỄM MẶN
30-03-2016 | Nguồn:

           Do điều kiện tự nhiên Bến Tre có bờ biển tiếp giáp Biển Đông với chiều dài 65km và hệ thống sông ngồi chằng chịt, trên 90% diện tích có độ cao địa hình dưới 2m trên mực nước biển, trong đó vùng thấp ven sông, biển chỉ dưới 1m, thường xuyên bị ngập khi triều cường.

           Năm 2015-2016 dưới sự tác động của biến đổi khí hậu cộng với lưu lượng nước thượng nguồn từ sông Mekong về giảm, kéo theo nước biển xâm nhập sâu vào vào nội địa làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động sản xuất, nuôi trồng, sinh hoạt đời sống của người dân bị đảo lộn, trong đó tác động trực tiếp là nguồn nước thô cung cấp cho các Nhà máy nước bị nhiểm mặn với độ mặn 3.400 mg/l tương đương 6.2%o cao gấp 13  lần so với độ mặn cho phép, (độ mặn cho phép là < 250/mg/l tương đương  <0.45%o). Theo dự báo thời gian mặn sẽ kéo dài đến giữa năm.

           Được biết hiện tại các Nhà máy nước của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre  đều nằm trong khu vực bị xâm nhâp mặn, mặt khác công suất xử lý nước của các nhà máy đều hoạt đông vượt công suất thiết kế trên 20% .... trong khi tiến độ thi công các gói thầu : Nhà máy nước An Hiệp, tram bơm Cái Cỏ tiến độ sẽ hòan thành vào cuối tháng 3/2016 ...

           Tuy Công ty đã có trạm bơm tại Cái Cỏ (cũ) đang hoạt động để cung cấp nước thô với lưu lương  700-800 m3 giờ , tương đương với 20.000 m3/ngày.đêm cũng bị nhiểm mặn khi triều cường là 700-830/mg/l  (vượt 2.5 lần tiêu chuẩn cho phép) và cũng chỉ đáp ứng được 35 % so với yêu cầu cung cấp là 45.000 m3/ngày.đêm. Vì vậy bắt buộc phải pha trộn với 65 % nước tại kênh Thanh Bình (nhà máy Sơn Đông) với độ mặn cao 6.2%o (3.400/mg/l), dẫn đến nguồn nước máy cung cấp có độ mặn 1.6%o  ( tương đương 2.800/mg/l ) vượt 12 lần tiêu chuẩn cho phép .

           Xuất phát từ những yếu tố khách quan, vượt xa khả năng xử lý của Công ty. Trong tháng 01 năm 2016 Tỉnh Ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo chặn dòng kênh Cái Cỏ và dòng kênh Tre Bông  để trử nước ngọt, đồng thời chỉ đạo Công ty  đẩy nhanh tiến độ thi công 2 công trình trọng yếu là: Nhà máy nước An Hiệp và tram bơm Cái Cỏ để tăng công suất bơm nước ngọt về (dự kiến 35.000 m3/ngày đêm).

           Với  sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo tỉnh, cùng với nổ lực của Công ty Cổ phần cấp Thoát nước Bến Tre, kể từ đêm 13/3/2016, nguồn nước từ Trạm bơm Cái Cỏ bơm về Nhà máy nước Sơn Đông được tăng cường chiếm tỉ lệ 75-80% công suất xử lý của NMNSĐ, đồng thời với độ mặn nước nguồn thô cũng giảm, nên độ mặn nước sau xử lý tại Nhà máy nước Sơn Đông có giảm đáng kể.

 

 

                                                                                                                                                    DiêpSua 

                                                                                                               Công ty Cổ phần cấp Thoát nước Bến Tre

 

 

( Vài hình ảnh nơi công trường)

 

Nguyên Phó Thủ Tướng: Ông Trương Vĩnh Trọng, Bí thư Tỉnh ủy: Ông  Võ Thanh Hạo cùng đoàn  đi khảo sát tình hình xâm nhập mặn tai rạch Cái Cỏ huyện Châu Thành

 

 

 Công nhân đắp đập ngăn dòng

 

  

Công nhân Đội thi công ngày đêm lao động .

 

 

 

 

 

Công nhân Đội thi công ngày đêm lao động .

 

Nước từ Tram bơm Cái Cỏ đã về tới Nhà máy Sơn Đông.

TIN TỨC KHÁC