• slideshow1
VIDEO CLIPS
Công trình băng sông Cấp Nước Bến Tre
tin tức sự kiện  / Tin trong nước
Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre tổ chức học tập chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đoàn viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
02-10-2018 | Nguồn:

         Sáng ngày 29-9-2018, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre tổ chức Hội nghị chuyên đề "Thc hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đoàn viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn Công ty.

 

 

Quang cnh hi ngh

 

        Tại Hội nghị, cán bộ đoàn và toàn thể đoàn viên đã được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề "Thc hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đoàn viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, tạo sự chuyển biến rỏ rệt về nhận thứ và hành động của mỗi cán bộ đoàn và toàn thể đoàn viên, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác của bản thân.

         Trong đó nhấn mạnh các nội dung cần học tập gồm: Tích cực học tập tư tưởng và tấm gương mẫu mực cảu Người về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chủ động nâng cao ý thức và ý chí quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; Tích cực rèn luyện các phẩm chất “Cần, kiệm, liêm, chính”, tạo phong trào thi đua sôi nổi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; Gắn nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn của Công ty; Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, có kế hoạch, sử dụng thời gian hợp lý, nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi sinh hoạt cá nhân và nơi công cộng.

                                                                                                                                                                         Tin, ảnh: Trn Thanh Bình

TIN TỨC KHÁC