• slideshow1
VIDEO CLIPS
Công trình băng sông Cấp Nước Bến Tre
thông báo  / Thông báo khác
Chương trình khuyến mãi: Thanh toán ngày vàng – Nhẹ nhàng tiền nước
30-04-2020 | Nguồn:

1.     Tên chương trình khuyến mại: “Thanh toán ngày vàng – Nhẹ nhàng tiền nước”

2.     Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền nước trên website www.vban.vn

3.     Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/04/2020 đến hết ngày 07/06/2020.

4.     Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

5.     Hình thức khuyến mại: Giảm tiền trực tiếp trên hóa đơn tiền nước.

6.     Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả các Khách hàng (không bao gồm CBNV của các Công ty Cấp nước) thực hiện thanh toán hóa đơn tiền nước trên website www.vban.vn.

7.     Cơ cấu giải thưởng: Vui lòng xem chi tiết theo file đính kèm.

7.     Thể lệ chương trình: Vui lòng xem chi tiết theo file đính kèm.

 

 


TIN TỨC KHÁC